עו"ד אמיר שי מתמקצע מזה שנים רבות בנושא המשמורת המשותפת (חלוקה שוויונית של גידול הילדים ע"י שני ההורים הגרים בנפרד), ובנושא דמי-מזונות צודקים (חלוקה הוגנת של נטל כלכלת הילדים במצבים של משמורת משותפת ובכלל), ובנושאים נוספים הקשורים לשוויון בין ההורים.

עו"ד שי פועל למען משמורת משותפת, ולמען צדק ושוויון בקביעת דמי מזונות הילדים, הן במישור הציבורי לשינוי הנורמות והחוקים, והן בפרטיקה הפרטית שלו כבעל משרד לעריכת דין המתמקצע בנושאים אלה.

עו"ד אמיר שי נחשב ל"אנציקלופדיה מהלכת" של משמורת משותפת בישראל משנת 2001 ואילך.  

משנת 2014 נחשב עו"ד שי למוביל גם בתחום דיני מזונות הילדים במצבים של משמורת משותפת, מאז היה לו הכבוד לזכות בתקדים המפורסם בו פסק בית המשפט המחוזי במחוז המרכז כי ניתן לתת הפחתה של 50% מדמי המזונות במצבים של משמורת משותפת (עמ"ש 25027-02-14)

הישג שיא למשרדנו: בית המשפט העליון בהרכב של 7 שופטים קיבל את ערעור של עו"ד אמיר שי וקבע כי מעתה אבות ואמהות חייבים במזונות ילדיהם בצורה שוויונית (מגיל 6)

פסקי דין אחרונים
משמורת משותפת

הגדרת משמורת משותפת ע"פ עו"ד שי "הסדר לחלוקה שוויונית או כמעט שוויונית של האחריות לגידול הילדים, על פיו שני ההורים נוטלים חלק פעיל קבוע ומשמעותי בגידול ילדיהם, במגוון ההקשרים ההוריים התפקודיים (טיפול, הלנה, האכלה, חינוך, קבלת מידע, קבלת החלטות, השכבה לישון, טיפול וסיעוד בעת מחלה, רכישת ציוד וכיוצ"ב) כולל חלוקה שוויונית או קרובה לשוויונית של זמני ההורות".

משמורת משותפת יכולה להיקבע ע"י ההורים בהסכמה, אולם באותה מידה ממש היא יכולה להיקבע ע"י בית המשפט ללא הסכמה.

משמורת משותפת אין פירושה בהכרח חלוקה חציונית מדויקת של זמני הטיפול בילדים. עם זאת המינימום הנדרש לשם קיום משמורת משותפת כולל 5 לילות בשבועיים, ו-6 ימים בשבועיים.

משמורת משותפת היא ההסדר הטוב ביותר לילדים שהוריהם נפרדים, למעט במקרים יוצאי דופן. כך מורים בבירור עשרות מחקרים שנערכו משנת 1979 ועד ימים אלה ממש, וכך גם מראה ניסיונו האישי של עו"ד אמיר שי בקרב מאות משפחות שטופלו על ידו. עו"ד אמיר שי בעצמו התגרש בשנת 2001 וקיים משמורת משותפת ביחס לבנו, בן 18 כיום, בהצלחה גורפת למרות ריבוי מכשולים מיותרים שהוצבו בדרכו ע"י חוקים מפלים, ובני אדם צרי מוחין, בעלי תפיסות מיושנות וסטריאוטיפיות.

בישראל משמורת משותפת לא היתה מקובלת עד שנת 2005 לערך. בשנת 2001 עו"ד אמיר שי, הקים, ביחד עם מס' אבות נוספים, את עמותת הורות=שווה. העמותה הגישה באמצעות ח"כ מודי זנדברג הצעת חוק לשוויון במשמורת. שר המשפטים טומי לפיד התנגד לחוק, אך בפגישה עם הנהלת העמותה החליט להקים את ועדת 'שניט' לבחינת הענין כולו. בוועדה נשמר מקום לנציג עמותת הורות=שווה (הגב' רותי דניאל). חודשים אחדים לאחר תחילת ישיבות הוועדה  התחוללה מהפכת המשמורת המשותפת בישראל, כאשר נציגת משרד הרווחה בוועדה החליטה לאמץ לאלתר מדיניות גורפת של משמורת משותפת בישראל. חוברת ההוראות המקצועיות לפקידות הסעד תוקנה, נערכו הרצאות והשתלמויות בדרגים שונים, והשטח נפתח למשמורת משותפת. תוך שנה החלו להתפרסם פסקי דין רבים בהם נקבעה משמורת משותפת למרות התנגדות האם, ובתהליך מהיר למדי הוברר כי גם תקשורת לקויה בין הורים אינה אמורה להוות חסם בפני משמורת משותפת. כמובן שלא כל פקידי הסעד ולא כל השופטים אימצו מיד את המדיניות החדשה. עשבים שוטים רבים עדין פזורים בשטח. אולם המגמה התפשטה ונכון להיום נפסקת משמורת משותפת כדבר שבשגרה ולא כסידור נדיר או חריג. להערכת עו"ד אמיר שי ישנם כיום בישראל קרוב כ- 40,000 עד 60,000 ילדים קטינים הגדלים במשמורת משותפת, מתוך כ- 180,000 ילדי גירושין בכלל.


משרד עו"ד אמיר שי מטפל באבות המעונינים במשמורת משותפת, ומשיג עבורם את התוצאות המיטביות בכשרון, מקצועיות, יצירתיות ויושרה.

חלוקה הוגנת של נטל כלכלת הילדים (מזונות ילדים)

בישראל קיימת שערוריה בכל הנושא של חלוקת נטל כלכלת הילדים בין הורים החיים בנפרד. חלוקת הנטל נקבעת על פי הדין הדתי. הדין הדתי, כפי שהוא נתפס ומפורש ע"י בתי המשפט, מטיל את כל האחריות הכלכלית לפתחו של האב, גם אם הוא אינו יכול לעמוד בכך, וגם אם האם אמידה.

עו"ד אמיר שי נאבק זה שנים הן בפעילותו הציבורית והן בפעילותו כעורך דין לצמצום האפליה המגדרית גם בתחום דיני המזונות. עמותת הורות=שווה שנזכרה לעיל, הביאה בשנת 2007 להקמת ועדת שיפמן לבחינת דיני מזונות הילדים בישראל. בשנת 2008 הכין עו"ד אמיר שי הצעה מפורטת ומנומקת למודל חישוב מזונות ילדים לפי הצדק וללא כל אפליה מיגדרית. המודל הוצג בפני ועדת שיפמן ע"י מר גיא רווה. דוח ועדת שיפמן שהתפרסם בשנת 2012 הכיל המלצות כמעט זהות.

עו"ד שי השיג מספר פריצות דרך תקדימיות גם בתחום המזונות, ובראשם התקדים המפורסם בו פסק בית המשפט המחוזי במחוז המרכז כי ניתן לתת הפחתה של 50% מדמי המזונות במצבים של משמורת משותפת (עמ"ש 25027-02-14) 

תקדים זה הביא מאז ינואר 2015 לחסכון של כ- 1,200 ₪ עד 3,600 ₪ בחודש – תלוי במספר הילדים - לאלפים רבים של אבות שענינם הוכרע לאחר ינואר 2015. אולם תוצאה זו עודנה רחוקה מרחק רב מן התוצאה הצודקת שיש לשאוף אליה. עו"ד שי טוען מזה שנים כי מבין הפרשנויות האפשריות לדין הדתי העברי ניתן וראוי לתת עדיפות לפרשנות לפיה מגיל 6 של כל ילד, אם לא לפני כן, החבות של שני ההורים הינה שוויונית באופן עקרוני, כך שניתן לחלק ביניהם את הנטל לפי הצדק והנסיבות הכלכליות. בימים אלה מייצג עורך דין שי בבית המשפט העליון [רמ"ש 1709-15] אב לשלושה ילדים תושב חיפה המשתכר כ- 10,000 ₪ ושחוייב להעביר לידי האם - המשתכרת כ- 8,000 ₪ - דמי מזונות בסך 4,500 ₪ בחודש. אותו אב מתחיל את החודש עם 5,500 ₪ לעומת 13,500 ₪ העומדים לרשות בית האם. בית המשפט העליון ביקש מהיועץ המשפטי לממשלה להצטרף כצד נוסף להליך. היועמ"ש פנה לראש תחום משפט עברי במשרד המשפטים, והלה הגיש ביום 30/11/15 חוות דעת התומכת בגישה לפיה ניתן וגם ראוי לקבוע הלכה חדשה לפיה – בלי קשר לסוג המשמורת – חבות שני ההורים במזונות ילדיהם מגיל 6 ואילך הנה שוויונית. הערעור נדון בפני 3 שופטים בחודש מרץ 2016, ולאחר מכן הוחלט - בשל חשיבותו מרחיקת הלכת - להעבירו לשמיעה בפני 7 שופטים. הדיון נקבע ליום 6/12/2016. פסק הדין צפוי להינתן רק כחצי שנה לאחר מועד הדיון. באותו יום בו הגיש היועמ"ש את עמדתו (30/11/15) פורסמה גם החלטה דרמטית של מועצת הרבנות הראשית, ככל הנראה בעקבות התייעצויות שהתקיימו בין ראש תחום משפטי עברי במשרד המשפטים, לבין הרב הראשי דוד יוסף, לפיה מנחה הרבנות מעתה ואילך את הדיינים בבתי הדין הרבניים, אם כי לא באופן חד משמעי, לחייב את שני ההורים באופן שוויוני החל מגיל 6 של כל ילד.

משרד עו"ד אמיר שי הנו המשרד המוביל והמקצועי והעדכני ביותר בישראל כיום בכל הנושא של מזונות ילדים, הן במצבים של משמורת משותפת, והן במצבים של משמורת אם או משמורת אב. משרד עו"ד שי ישיג עבורכם את התוצאה הצודקת ביותר האפשרית הן מבחינת הסכומים והם מבחינת זכויות שוות כסף הקשורות לכלכלת הילדים.  

עניינים נוספים של שוויון הורי:

משרד עו"ד שי פועל להשגת התוצאה הצודקת ביותר עבור אבות וילדיהם, גם מבחינת חיוב שני ההורים לשתף זה את זה במידע ובהחלטות הנוגעות לילדים, מניעת שינוי מקום מגורים של הילד ע"י הורה בנסיבות המנוגדות לטובת הילד, חיוב שוויוני של אמהות להשתתף בנטל הסעת הילדים, מאבק לקבלת נקודות זיכוי במס הכנסה והטבות נוספות במצבים של משמורת משותפת גם לאבות, ומניעת שינוי זרם חינוך מחינוך חילוני לחינוך דתי או להיפך, בניגוד למוסכם בין ההורים בעת הקמת המשפחה, מאבק חסר פשרות באמהות שמסיתות את הילדים כנגד האבות (ולהיפך), לינת פעוטות מגיל צעיר ביותר גם בבתי האבות,  ועוד ענינים גדולים וקטנים הקשורים לשוויון ההורי ואשר ראוי להיאבק למענם.

לקוח המעוניין במשמורת משותפת ומזונות צודקים, יקבל במשרדנו יצוג מקצועי מעולה בכל שאר תחומי הגירושין והמשפחה, כולל ענייני ממון ורכוש, ענייני כתובה וגט (לעתים בעזרת טוען רבני מיומן), וענייני צווי הגנה ואלימות במשפחה.

משרד עו"ד שי אינו מייצג אמהות אשר מעונינות למצות את דיני המזונות המפלים כנגד האבות, או מעונינות לנשל את האבות למעמד משני בגידול הילדים, ממש כשם שאין המשרד מייצג אבות המעונינים במשמורת משותפת למראית עין בלבד.

משרדנו מצטיין גם בהליכי גישור לבניית תוכניות הורות והסכמי גירושין הוגנים. הליך גישור במשרדנו הנו ההליך המקצועי ביותר והיצירתי ביותר, ואנו מצליחים למצוא פתרונות יצירתיים ומושכלים גם כאשר נדמה כי הפער אינו ניתן לגישור.  לפרטים על תהליך גישור למשמורת משותפת צור איתנו קשר.