גלובס: התקבלה עתירת "הורות משותפת" ועו"ד אמיר שי נגד 4 קופות החולים