בית המשפט העליון ושוויון זכויות ההורים בגירושין: שוויון במשמורת ושוויון במזונות ילדים

מאת: עו"ד אמיר שי   (‏11/03/2016) בעשרות השנים האחרונות, בית המשפט העליון תרם למרבה הצער תרומה מכרעת לקיפוח ולאפליה של אבות לרעה, הן בכל הקשור להעדפה אוטומטית של אמהות בקבלת המשמורת