הגברים הגרושים נושאים עיניהם לבית המשפט העליון, שלראשונה דן בהרגב מורחב בעתירה נגד אי השוויון בחוק מזונות הילדים – שלפיו הם מחויבים במזונות גם כשהם משתכרים פחות מהאם

facebook_1481092096614