השופטת רבקה מקייס, כפ"ס, פברואר 2010

ילדה בת 11 וילדה בת 17. דווקא האב לא התלהב מקביעת משמורת משותפת. פקידת הסעד מצאה כי שני ההורים אוהבים ודואגים לילדותיהם, שניהם מעורבים ואחראים לשגרת חייהן, תוך כדי המגורים המשותפים, אינם מערבים הבנות בסכסוך, מתכננים להמשיך לגור בקרבת מקום, ועל כן המליצה על משמורת משותפת, ועל חלוקת זמנים "כך שבימי א' ו-ג' ישהו הבנות עם אמן, ועל כן בימים ב' ו-ד' ישהו עם אביהן, ימי חמישי וסופי שבוע ארוכים לסירוגין כאשר הבנות ביום חמישי עם ההורה שאינן שוהות אצלו בסוף השבוע, ולהיפך". גם כאן נקבעו דמי מזונות ליברלים, ולמעשה נקבע כי כל הורה יממן הילדות בזמנים שהן אצלו. [תמ"ש 28102-05].