השופטת שפרה גליק, ת"א, 2013

כבוד השופטת שפרה גליק פוסקת, ולא בפעם הראשונה, משמורת משותפת למרות התנגדות האם, ולמרות קונפליקט גבוה למדיי בין ההורים. נמצא כי הבן הבכור מגויס לטובת האם ויש סכנה כי הקשר בינו לאב ינותק. השופטת קובעת כי דווקא משום כך מתחזק הצורך בקביעת משמורת משותפת. השופטת מחייבת (!) את שני ההורים להתגורר בסמיכות מגורים זה לזה, לטובת הילדים. זמני ההורות נקבעים באופן שויוני חציוני, למעט לתקופה הראשונה בה יהיו הילדים אצל האם 8/14 לילות (בשבועיים). השופטת טורחת לרדת לפרטים ולקבוע כי חלוקת הטיפול בילדים לעת מחלה או שביתה תהיה שוויונית (לפי עקרון הבית בו קם הילד חולה בבוקר). השופטת בחוכמה רבה, מצרפת לוח חלוקת זמני הורות בחגים ובחופשות, למניעת מחלוקות. ניתנת התייחסות גם לשיתוף בקבלת החלטות (חבל שלא ניתנה הוראה דומה גם לגבי שיתוף במידע).    [תמ"ש 43398-02-12].