השופט טל פפרני, חדרה, ספטמבר 2014

ילדה בת 4.10  וילד בן 3.4.  נקבעה משמורת משותפת למעשה למרות התנגדות האם. "במצב בו לשני ההורים מסוגלות הורית, קיימת חשיבות לשאלה מי מבין ההורים יכול לאפשר שמירת קשר תקין בין הקטינים להורה האחר, זאת מתוך הכרה בחשיבות הקשר שבין קטין לשני הוריו". "אני רואה בעמדת האם כאמור לעיל שיקול מהותי, שלא לקבוע את משמורתם הבלעדית של הקטינים בידיה". "לא ניתן לאפשר לצד המעוניין לסכל משמורת משותפת, ליצור מצב של "העדר תקשורת", על מנת לזכות במשמורת". זמני השהות של האב כוללים 5 לילות ו-6 ימים בשבועיים. לא נקבע הורה משמורן כלשהו. עם זאת צוין כי כל ההנחות והקצבאות להן זכאי הורה משמורן, לרבות קצבת ילדים, יועברו לידי האם ומחצית הסכומים יקוזזו מחלקו שם האב בעת השתתפות בהוצאות חריגות. דמי המזונות נקבעו ע"ס 4,200 ₪ (בהתאם לאסכולה החיפאית) למרות המשמורת המשותפת ולמרות שהאם משתכרת 17,000 ₪ לעומת 22,000 ₪ שיוחסו לאב.   [תמ"ש 28124-07-12]