השופט יורם שקד, בית משפט לענייני משפחה 2018

השופט יורם שקד קובע כי מעבר למשמורת משותפת מהוה שינוי נסיבות ויש לחשב המזונות מחדש, והפעם – לפי הלכת המזונות החדשה. עוד נקבע כי החזרי משכנתא אינם זהים לתשלומי דמי שכירות. כן נקבע כי על האם להשיב לאב הפרשי מזונות למרות שהמזונות נאכלו

לקריאת פסק הדין המלא של של השופט יורם שקד