השופט יחזקאל אליהו, ת"א, ינואר 2014

ילד בן 17.5 וילדה בת 15 ביום מתן פסק הדין. ההתדיינות ארכה 7 שנים. מכון שלם. פק"ס שלומית בית הלחמי ורונית שרי ומיכל אנקיסטר – טורגן. נקבעה משמורת משותפת לנוכח המלצות פקידות הסעד, ולמרות התנגדות המומחה, ושני ההורים.  בכל השנים נשא האב באחריות הורית משותפת בפועל, אולם הוא דרש בתוקף  משמורת בלעדית.  צוין כי מתמלאים כל התנאים למשמורת משותפת, למעט תקשורת טובה ותקינה בין ההורים. כן צוין כי בפסיקה קיימת מגמת קביעת משמורת משותפת אף במקרים בהם קיים חיכוך מלוקות ותקשורת לקויה. צוין כי משמורת משותפת מעבירה מסר בעל השפעה מיטיבה  לצדדים.   [תמ"ש 53471-03]