השופטת מירה רום פלאי, בית משפט לענייני משפחה 2017

השופטת מירה רום פלאי, בית משפט לענייני משפחה, 2017. פסק דין ראשון שמכיל את הלכת המזונות החדשה 919/15, הידועה גם כ- 1709/15 (בו יוצג האב על ידי), על תיק ישן בו נקבעו המזונות בפסק דין חלוט עוד בשנת 2012 !!! מאז שנקבעו המזונות לא חלו שינוי נסיבות מרחיקי לכת. זמני השהות הורחבו לאב מ- 6/14 ל- 7/14 אבל אותה שופטת קבעה יום לפני כן -בתיק אחר – שלעניין מזונות אין שום הבדל בין 6/14 לבין 8/14). נראה כי שכר שני ההורים עלה וצומצם פער ההשתכרות אולם פסק הדין אינו מגביל את ההפחתה לשיעור שינוי הנסיבות הכלכליות. תחת זאת השופטת מירה רום פלאי קובעת – בלי היסוס ובלי פקפוק – כי ההלכה החדשה חלה גם על דמי מזונות שנקבעו בפסק דין ישן וחלוט (כלומר פסק דין שניתן לפני הלכת המזונות החדשה ולא ניתן לערער עליו). העובדה שתביעת הפחתה זו הוגשה לפני קביעת ההלכה החדשה אינה רלבנטית. אין לדעת כיצד יפסקו באותה סוגייה שופטי משפחה אחרים, וכיצד יפסקו בתי משפט מחוזיים בעוד כשנה כשיתחילו להגיע אליהם ערעורים על פסקי דין העוסקים בהחלה רטרוספקטיבית מוחלטת. בינתיים יד הצדק על העליונה!!!

לקריאת פסק הדין המלא