השופט ע' פוגלמן, בית המשפט העליון 2017

הישג שיא למשרדנו: בית המשפט העליון בהרכב של 7 שופטים קיבל את ערעורו של עו"ד אמיר שי וקבע כי מעתה אבות ואמהות חייבים במזונות ילדיהם בצורה שוויונית (מגיל 6). תמצית פסק הדין: "הוחלט פה אחד כאמור בחוות דעתו של השופט ע' פוגלמן: בגילאי 6-15 חבים שני ההורים באופן שווה במזונות ילדיהם מדין צדקה, תוך שהחלוקה ביניהם תקבע על פי יכולותיהם הכלכליות היחסיות מכלל המקורות העומדים לרשותם, לרבות שכר עבודה, בנתון לחלוקת המשמורת הפיזית בפועל, ובשים לב למכלול נסיבות המקרה. יישום עקרון זה במקרה הטיפוסי של משמורת פיזית משותפת, ייעשה ברוח העקרונות האמורים בפסקה 61 לחוות דעתה של השופטת ד' ברק-ארז, כברירת מחדל שניתן לסטות ממנה. בצד האמור, על בית המשפט לענייני משפחה להפעיל את שיקול דעתו בנסיבות כל מקרה ומקרה"

לקריאת פסק הדין המלא של בית המשפט העליון