שש עם עודד בן עמי – 19.7.2017

לראיון של עודד בן עמי עם עו"ד אמיר שי בנושא פסיקה חדשנית של שופטי בית משפט העליון צפו מדקה 19:57